دنیایــــــ♥ــــ دخترانه ی من

Girls should shopping
girls should shopping

افتتاحیه

سه شنبه 19 خرداد 1394 09:09 ب.ظ

نویسنده : dokhi googooli
http://s5.picofile.com/file/8103578984/12pNk.jpg

سلام

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیدخی گوگولی هستم

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیاین جا وب فروشگاهی منو دخی سانتی مانتال

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزینتنها مال  منو دخی سانتی مانتال بلکه مال همس

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیاین جا شما میتونید برای خودتون مغازه داشته باشید

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیواحد پول ماهم $ هست یعنی هرچی که میذارید برای فروش باید

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیقیمتش به $ باشه خب حالا میگید که چطوری پول رو پرداخت کنن

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخب هر کس که این جا عضو میشه همون موقع به طور

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیاتوماتیک براش یه حساب توی بانک باز میشه

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیو هرکس از اول 100$ توی حسابش داره

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخب مثلا شما مسئول لباس فروشی هستید

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیاول که باید عکس لباس هایی رو که میخواید توی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیمغازتون داشته باشید رو پیدا کنید و این طوری بنویسید

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی


شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیرنگ: سفید

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیمدل: کوتاه / دخترونه

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیقیمت:15$

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیوضعیت:فروخته شده به........ / فروخته نشده

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیبعد مثلا کسی میاد و میگه که این لباس رو میخواد

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی شما به بانک اطلاع میدید که مثلا دخی گوگولی یه لباس به قیمت

$15شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی میخواد از حسابش کم کنید بعد بانک از حساب

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیدخی گوگولی (خریدار) کم میکنه و بعد به حساب شما

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیاضافه میکنه

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخب ما هر ماه حقوق میدیم ماهی 60نظر+20$

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیشما میتونید برای خودتون دستیار بگیرید اما قبلش باید به ما

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیاطلاع بدید و نام کار بریشو بدید تا ما عضوش کنیم

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیو ما به دستیاران شما هم حقوق میدیم

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیچون که اون ها دستیارند نصف فروشنده های اصلی حقوق میگیرند

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیاون ها ماهی 30 نظر+10$

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخب امید وارم اطلاعات کافی رو در مورد فروشگاه داده باشم

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیاگه سوالی داشتید به همین پست نظر بدید

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیو بپرسید حتما براتون توضیح میدم

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیبوس+بای♥نظراتونــ♥: چی کاره ای
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 تیر 1394 12:55 ق.ظ

NEW

شنبه 6 تیر 1394 06:27 ب.ظ

نویسنده : dokhi googooli♥نظراتونــ♥: نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 8 تیر 1394 07:41 ب.ظ

بانک

چهارشنبه 3 تیر 1394 07:47 ب.ظ

نویسنده : دخی سانتی مانتال
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهسلامدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهمن بانک رو درست کردمدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهلطفا برین و مطالب رو بخونیندخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهخیلی مهمهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهبانک رو میزارم تو لینکادخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهمرسیدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهبایدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


♥نظراتونــ♥: بانک
آخرین ویرایش: چهارشنبه 3 تیر 1394 07:49 ب.ظ

بانک

سه شنبه 2 تیر 1394 11:22 ق.ظ

نویسنده : دخی سانتی مانتال
سلام دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


من از این به بعد مسئول بانکم
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


ینی جا به جایی $ از حساباتون دست منه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


پس هر وقت کسی چیزی خرید
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


باید بیاین تو وبی که برای بانک میزنیم
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


و اسم خریدار و قیمت رو به من بگید تا من از حسابش کم کنم
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


موقع حقوق هم من اون دلارا رو به حسابتون میریزم
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


پس لطفا یادتون باشه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


موقعی که ازتون خرید شد
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


اطلاع بدین
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


مرسی
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دوستون دارم
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


بای
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

♥نظراتونــ♥: بووووووووس
آخرین ویرایش: سه شنبه 2 تیر 1394 11:30 ق.ظ

hello

دوشنبه 1 تیر 1394 08:49 ب.ظ

نویسنده : پریا


سلام دوستان

من کیم=پریا

متنفری=همچنین!

دوسم دالی؟=من بیشتر

عاشقمی؟=میمیرم برات

مغازم چیه؟=عکاسی

خوب بچه ها من مغازه عکاسی دارم و شما مثلا اگه تو یه وب مسابقه ای شرکت کرده باشین میتونین به من بگین تا یه عکس خوشگل با موضوع مسابقتون براتون پیدا کنم تا برنده شید یا برای هر چیزی میتونید سفارش عکس بدید.قیمت هم فقط 2 $ هست پس عجله کنید بخدا عکسای خوبی بهتون میدم.

بابای تا های :)♥نظراتونــ♥: سفارشی چیزی؟اینجا بده.
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 تیر 1394 08:53 ب.ظ

معرفی

دوشنبه 1 تیر 1394 03:53 ب.ظ

نویسنده : دخی سانتی مانتال
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهسلامدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهخوبین؟دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهمن دخی سانتی مانتال یا یاسی هستمدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهاینجا وب من و دخی گوگولیهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهبعضی وقتا من حقوق ها رو پرداخت میکنمدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهادرس وبمم که تو پست ثابت هستدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهاز این به بعد بیشتر میام اینجادخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهتمام تلاشم رو میکنم که این و وب خوب و منظمی باشهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهلطفا همکاری کنیددخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدوستون دارمدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهبایدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


♥نظراتونــ♥: مرسی
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 تیر 1394 03:59 ب.ظ

گلایه

دوشنبه 1 تیر 1394 12:18 ق.ظ

نویسنده : dokhi googooli
سلام  

بازم ماییم یهویی 

از نویسنده های خون آشام 

گلایه دارم چرا کار خودتون رو شروع نمی کنید

من میخوام فردا  حقوق بدم اما شما هیچ کاری نکردید

لطفا از فردا کارتون رو شروع کنید  

بوس+بای♥نظراتونــ♥: کارتو شروع کردی ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 تیر 1394 12:27 ق.ظ

جدول

یکشنبه 31 خرداد 1394 07:25 ب.ظ

نویسنده : dokhi googooli
 


سلام

بازم ماییم

چه خبر  امروز

جدول مغازه ها ومسئول هارو اوردم

بفر مایید

داداداداداد
          


                                                        مغازه
                                                     دخیه مسئول
                                                     رستوران (ایرانی)
 
                                                    رستوران چینی
 
                                                   رستوران ایتالیایی
 
                                                   رستوران مکزیکی
 
                                                       رستوران ترکی
 
                                                       کافی شاپ
 
                                                          سوپر مارکت
 
             ابمیوه فروشی+خوراکی که با اون میخورن مثال:پیراشکی  باقلوا
 
                                                      پیراهن فروشی
 
                                      شلوار فروشی (انواع شلوار ها مثل جین لی ساپرت)
 
                                                      بولیز فروشی
 
                                                       کفش فروشی
 
                                                      کیف فروشی
 
                                                   لباس عروس فروشی
 
                                                  تزیینات مو فروشی
 
                                                    ارایشگاه
 
                                                     لوازم ارایش فروشی
 
                                                     بدلیجات فروشی
 
                                                        گل فروشی
 
                                                         عطر فروشی
 
                                                            ساعت فروشی
 
                                                           جواهر فروشی
 
                                                              عکاسی
 
                                                        وسایل ورزشی
 
                                                            وسایل خانه
 
                                                         نوشت افزار
 
                                                             کد های میهن بلاگ
 
                                                   موبایل فروشی
 
                                                      شهر بازی
 
                                                         کتاب خانه
 
                                                   عروسک فروشی
 
♥نظراتونــ♥: منو جدول یهویی
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 تیر 1394 01:06 ق.ظ

سلامــــــــــــــــ

پنجشنبه 28 خرداد 1394 04:15 ب.ظ

نویسنده : ☆ مهتآب استلآ☆♛ریون کویین♛✦دخی وینکسی✦

سلام゜*ハート*゜ のデコメ絵文字

من مهتاب استلام فک میکنم بیشتریا منو بشناسن゜*ハート*゜ のデコメ絵文字

تو این وب من کد های میهن بلاگ رو میفروشم゜*ハート*゜ のデコメ絵文字

اونم با قیمتای کم゜*ハート*゜ のデコメ絵文字

پس لطفا اونا رو بخرید゜*ハート*゜ のデコメ絵文字

اگه کسی با من کار داره لطفا تو پستای خودم بگه゜*ハート*゜ のデコメ絵文字

 

وب اصلیم:゜*ハート*゜ のデコメ絵文字

゜*ハート*゜ のデコメ絵文字http://winxclubcastle.mihanblog.com

لطفا بسرید.بایـــــــــــــ゜*ハート*゜ のデコメ絵文字
♥نظراتونــ♥: نظرات
برچسب ها: مهتاب استلا ، قصر وینکس ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 خرداد 1394 04:24 ب.ظsefarshwinx

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic